Tävlingar 2012

Luciaslaget i Vilbergen, Norrköping
Uppsalaträffen
Eurobowl Seniorslaget
Vårrullen
Vårsexan Örebro
Kustslaget Nyköping
Veterantävling i Sala
PMK-slaget Eskilstuna