Styrelsen för Solna PBK har följande sammansättning 2019-2020:
Ordförande
Bo Östlund 070-833 67 50
Vice ordförande
Rolf Carlberg
Kassör
Margaretha Berglund
Sekreterare
Birgitta Hultgren
Övrig styrelse
Lars Falk
Sonja Carlsson-Östlund
Jan Ternau
Styrelsesuppleanter
Gun Alström
Åke Nilsson
Revisorer
Lars Jidler
Eva Andersson
Revisorssuppleant
Gunnar Axelsson
Tävlingskommitté
Bengt Wiberg
Lotteriansvarig
Jill Ohlsson
Valberedning
Margareta Hasselblad
Kristina Humble
Revisorer
Bo Forsell
Gunnar Axelsson
Revisorsuppleant
Eva Andersson
Valberedning
Bo Forsell
Margareta Hasselblad
Tävlingsansvarig
Bengt Wiberg
Lotteriansvarig
Jill Ohlsson
Hemsidan
Gun Alström