Veteranligan 2022-2023
Omg. 12 Sundbyberg 2023-02-24
Solna Enköping 5445 5560 -115 11 9
Norrtälje Jakobsberg 5513 5213 300 11 8
Täby Vallentuna 5702 5285 417 15 5
Väsby Sollentuna 5700 6159 -459 7 13
1 Sollentuna 171 23
2 Väsby 147 15
3 Täby 129 15
4 Vallentuna 116 12
5 Norrtälje 113 11
6 Jakobsberg 104 8
7 Enköping 99 8
8 Solna 67 4
Omgångsbäst
Spelare Klubb Res. Omg.
Holmen Sollentuna 885 12
Kjell I Sollentuna 914 11
Asko N Norrtälje 914 11
Asko N Norrtälje 849 10
Bengt Väsby 901 9
Kjell I Sollentuna 865 8
Kjell I Sollentuna 816 7
Christer Väsby 918 6
Anders Holm Sollentuna 801 5
Kjell I Sollentuna 830 4
Göran Väsby 801 3
Kjell I Sollentuna 856 2
Kjell I Sollentuna 907 1
Solnas resultat
Conny 1 771
Gun 4 729
Åke 1 721
Tommy 3 720
Jan 3 710
Björn 4 670
Eva 1 555
Bo 0 303 2 ser.
Kia 1 266 2 ser.